News

News
19th February 2024

ރަންޔަން އިންޑަސްޓްރީސް : ސްރީލަންކާގެ އެންމެ ފުރަތަމަ އަދި އެންމެ މަޤްބޫލު ހޮޓެލް ޕްރޮޑަކްސް ސަޕްލަޔަރ

އިންޑަސްޓްރީސް އަށް ދާދި ފަހުން “ލަންކާ ބިޒްނެސް އެވޯޑްސް” ގެ ފަރާތުން ވަނީ “ބެސްޓް ހޮޓެލް ސާވިސް ޕްރޮވައިޑާރ” ގެ އެވޯޑް
1ST DECEMBER 2020

Amami sets up new facility to manufacture and supply Amenity Kits

The new factory for Amami brand products (www.hotelsupplies.lk) in Kadawatha was recently declared open by its Founder Ranil de Silva, the first
28TH APRIL 2017

Limelight: Episode 3: Harshala De Silva

21ST APRIL 2015

Harshala De Silva: A momtrepreneur advocating the importance on Buying Sri Lankan

Momtrepreneur is how Harshala De Silva best describes herself. Bucking the usual trend of handing over the family business to the son
Up